ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าแสนแซ่ (วัดแม่ลัว)

เมื่อ 03/02/2015 เวลา 11:04:19 น.


          พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน (สิงห์ 3 สมัยเชียงแสนโบราณ)สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 97 เซนติเมตร มีหมุดจำนวนมากตอกยึดชิ่นส่วนต่างๆ ประกอบเป็นองค์พระ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหมุดที่ได้ลงอักขระคาถาอาคมต่างๆ ตามความเชื่อถือในการสร้างมาแต่ครั้งโบราณกาล ดังนั้น คำว่า "แซ่" จึงมีความหมายมาจากคำว่า "หมุด" นั่นเอง

          ปัจจุบันพระเจ้าแสนแซ่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดแม่ลัว หมู่ที่ 1 โดยบ้านแม่ลัวตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2344 เป็นต้นมาและได้เริ่มอารามขึ้น สำหรับพระสงฆ์ขึ้นชั่วคราวได้ประมาณ 8  ปีก็เริ่มสร้างวัดขึ้นโดยมีพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยปูนที่วางไว้เป็นพระประธานในพระวิหารมาเป็นเวลา 47 ปี  มีพระครูบาแสน  เป็นเจ้าอาวาสประจำวัดในสมัยนั้น  อยู่มาวันหนึ่งพระครูบาแสนได้นัดประชุมคณะศรัทธาในหมู่บ้านมาปรึกษาหารือกันเพื่อจะไปเสาะหาพระพุทธรูปที่วัดร้างในเขตอำเภอเชียงแสน  ซึ่งสมัยนั้นเมืองเชียงแสนยังไม่เจริญเท่าไร  ยังมีวัดร้างอยู่มากมายตามในป่า  ดังนั้นพระครูบาแสนจึงได้พาคณะศรัทธา จำนวน 8 คน ติดตามไปด้วยการเดินเท้า  พอไปถึงในเขตอำเภอเชียงแสน  แล้วก็จึงช่วยกันค้นเสาะหาไปตามวัดร้างแถวในป่า  จึงไปพบพระพุทธรูปองค์นี้มีเครือเถาวัลย์ปกคลุมอยู่เห็นว่าเป็นพระที่สวยงามมากประทับอยู่ในโบสถ์ร้าง  ดังนั้นจึงช่วยกันเอาไม้ไผ่ทำเป็นเฉลียงช่วยกันหามมา  แต่พอมาถึงลำน้ำแม่ลัวเอาข้ามน้ำไม่ได้จึงเอาประทับไว้ที่ริมน้ำประมาณ 2 วัน  ชาวบ้านก็ได้ไปช่วยกันทำแพแล้วทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปลงแพถึงฝั่งน้ำแล้วก็ช่วยกันหามเฉลียงเข้าสู่วัดแม่ลัวในปี พ.ศ.2393  จนถึงปัจจุบันนี้  ภายหลังได้มีทางกรมศิลป์ได้มาตรวจดูและทำการขึ้นทะเบียนไว้ที่กรมศิลปากรแล้ว  พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า  พระแสนแซ่  สมัยเชียงแสนโบราณ
หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี ผู้เยี่ยม 704255 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ